Praktische info

Eerste afspraak

Bij het eerste contact via telefoon of e-mail leggen we een afspraak vast voor een kennismakingsgesprek. In dit gesprek hebben we het o.a. over:

  • De aanleiding voor de afspraak
  • Hoe ik jou daarbij kan helpen
  • Jouw verwachtingen
  • De manier waarop ik werk
  • Praktische informatie

Het is een verkennend gesprek dat geen van beide partijen verbindt tot meer. Soms volstaat één gesprek niet en kan er een afspraak gemaakt worden voor een vervolggesprek. Het is belangrijk om voldoende tijd te nemen voor deze gesprekken. Komen verwachtingen en manier van werken overeen? Het is mogelijk dat uit het kennismakingsgesprek blijkt dat mijn manier van werken wel iets voor jou is, maar dat jij je comfortabeler zou voelen bij iemand anders (bv. een man i.p.v. vrouw, …). Als jij of ik vaststellen dat ik niet de meest geschikte hulp kan bieden, zal ik doorverwijzen. Anders zal ik jou een voorstel tot begeleiding doen. Als jij akkoord gaat met het voorstel, bekijken we samen wanneer we de begeleiding kunnen starten.

Looptijd en frequentie van de sessies

Bij aanvang is het moeilijk te zeggen hoe lang de begeleiding zal nodig zijn. De looptijd en de frequentie van de sessies zijn voor elk individu verschillend.

Voor een stress en burn-out coaching voorzie ik 10 à 12 sessies. Een coaching sessie duurt normaal 1 uur. De frequentie wordt bepaald door het proces. In het begin is er vaak nood aan rust en fysiek herstel. Dan is het mogelijk om de sessies in te korten en/of wat meer tijd ertussen te laten. In de periode net voor en na werkherstart, kan de frequentie intensiever zijn. Als dat gewenst is, kan na de begeleiding ook een afspraak voor een opvolgingsgesprek gemaakt worden. Dat is dan eerder preventief en de frequentie bepaal je zelf (meestal jaarlijks).

Een therapiesessie duurt 1 uur en plannen we wekelijks of tweewekelijks in. Dit is belangrijk voor de continuïteit van het therapieproces. De looptijd is afhankelijk van wat er in de sessies aan bod komt en kan moeilijk op voorhand vastgelegd worden. Geregeld voorzie ik wat tijd in een sessie om even stil te staan bij wat er reeds besproken is en waar jij graag nog zou rond werken. We bekijken dan samen wat dit betekent naar aantal sessies toe.

Plaats

Afspraken gaan bij voorkeur fysiek door in de praktijkruimte.  Voor ouderen in een woon- en zorgcentrum maak ik graag een uitzondering en kan een afspraak in het centrum zelf doorgaan.  Online sessies (bijvoorbeeld omwille van quarantaine door Corona) zijn tevens een optie.  

Tijdstip

Tijdstip is in onderling overleg te bepalen. De afspraken worden in de mate van het mogelijke zo geregeld dat het niet nodig is te wachten en contact met andere cliënten vermeden wordt. Bel daarom pas aan op het afgesproken tijdstip. Je betaalt voor de tijd die voor jou voorzien werd. Als je een afspraak niet kan nakomen, gelieve dan 24 uur voor aanvang te verwittigen.

Betaling

Je betaalt aan het einde van elke sessie.  Je kan cash betalen of met elke banking app op je smartphone die een QR code kan scannen (bijvoorbeeld Payconiq by Bancontact).

Afhankelijk van bij welk ziekenfonds u aangesloten bent, is er tussenkomst in de betaling mogelijk.  Het gaat dan om tussenkomst voor psychotherapie die mutualiteiten op eigen initiatief voorzien, niet de tussenkomst voorzien voor geconventioneerde psychologen.

Klinisch psycholoog en psychotherapeut

Stress en burn-out coach