Over mij

 

De afgelopen jaren heb ik de omstandigheden op de werkvloer zien veranderen. Werkgevers staan voor grote uitdagingen: kostenbesparingen, de razendsnelle digitalisering, mobiliteit,... . Om die uitdagingen het hoofd te bieden, zijn bedrijven genoodzaakt anders te gaan werken: projecten kennen kortere doorlooptijden, mensen moeten flexibel ingezet kunnen worden, klantendiensten dienen maximaal bereikbaar te zijn, ... . Werknemers worden geconfronteerd met veel veranderingen op korte tijd.  Dit kan spanning en stress met zich meebrengen.  Ook buiten de werkuren hebben mensen drukke agenda's. Tijd voor het gezin, huishouden, sporten, hobby's en sociale contacten, het wordt allemaal gecombineerd. Het dagelijks leven, zowel werk als privé, vraagt op zichzelf al veel.  Als er zich dan ingrijpende veranderingen voordoen, zoals een scheiding, ontslag, ouders die in een zorgcentrum opgenomen worden, ... stapelen de bronnen van spanning zich op. 

Ik zie steeds vaker hoe mensen in mijn omgeving door ernstige spanningsklachten gehinderd raken in hun dagelijks functioneren.  De huisarts is meestal de eerste aan wie mensen hun klachten vertellen.  Afhankelijk van de klachten bieden zij vaak samen met de bedrijfsarts of kinesitherapeut begeleiding.  Overtuigd dat een coach of therapeut een aanvulling op deze hulp kan bieden, ben ik gestart met mijn eigen praktijk.

 

Ik combineer mijn eigen werkervaring in de privésector met de kennis uit mijn opleiding tot klinisch psycholoog voor adolescenten en volwassenen en mijn bijscholing tot stress- en burn-out coach.  In mijn manier van werken, liggen de accenten op:

  • Het hier en nu

Ik kijk samen met jou naar wat zich hier en nu voordoet.  Hoe voel jij je? Wat is er de afgelopen weken gebeurd? Wat kan jou helpen naar de toekomst toe?

  • Het stimuleren in het vinden van eigen oplossingen en maken van eigen keuzes

Je zal door gesprekken en oefeningen uitgenodigd worden om stil te staan bij jezelf.  Wat belet jou om je goed te voelen? En als je de situatie of de anderen niet kan veranderen, hoe kan je dan toch een manier vinden om ermee om te gaan?

  • Visueel

Ik maak in mijn gesprekken veel gebruik van visuele elementen zoals foto's, filmpjes, visualisatieoefeningen, .... omdat ik merk dat het mensen helpt om zich uit te drukken.

  • Vertrouwensrelatie

De basis van elke coaching of therapie is een vertrouwensrelatie. Ik ben gebonden aan geheimhoudingsplicht.  Ik kan overleggen met vakgenoten, zoals bv. andere psychologen tijdens een supervisie, maar die zijn ook gebonden aan beroepsgeheim.  Alleen mits uitdrukkelijk akkoord van jou, zal ik informatie geven aan anderen, zoals bv. huisarts, familie, verzekeringsarts,... .  Op de website van de Belgische Federatie van Psychologen kan je meer lezen over je rechten als cliënt.

  • Technieken onderbouwd door onderzoek

Ik werk met gesprekstechnieken en oefeningen die een wetenschappelijke basis kennen.  Inzichten veranderen evenwel door verder onderzoek. Vandaar dat ik het belangrijk vind mezelf voortdurend te blijven informeren en bijscholen.

 

Ik ben ingeschreven op de lijst van erkende psychologen, bijgehouden door de Psychologencommissie, onder het erkenningsnummer 812115655. Ik ben ook lid van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen.

Klinisch psycholoog en psychotherapeut

Stress en burn-out coach